1. Sklep www.supermapy.pl prowadzony jest przez firmę:

Piro Justyna Wieteska

Maksymów 6A

97-225 Ujazd

 

NIP: 773-237-58-90

PLN 12 1870 1045 2078 1028 8511 0001
EURO  PL 82 1870 1045 2078 1028 8511 0002 Kod SWIFT/BIC Nest Banku to: NESBPLPW

biuro@supermapy.pl

tel.: 602770707

 dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 

 1.             Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 2.             Realizacja sprzedaży w sklepie pirodesign.pl odbywa się według poniższego regulaminu.

REJESTRACJA KLIENTA

1.     Z oferty pirodesign.pl może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych

3.     Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:dostęp do internetu komputer z zainstalowaną przeglądarką: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszy, Mozilla/Firefox/Chrome.

4.     Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza rejestracji” nowego klienta.

5.     Klient zobowiązany jest nie udostępniać swoich danych dostępowych - 'login' i 'hasło' - osobom trzecim.

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1.             Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku, natomiast ich realizacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
 2.             Nie realizujemy zamówień w następujące dni: każda sobota, niedziela, Nowy Rok, Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Wszystkich Świętych, Pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia. Nie realizujemy zamówień w każdy dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy.
 3.             Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. W każdej chwili istnieje możliwość zmiany zawartości koszyka, dostępna po kliknięciu na link “Koszyk”. Po wybraniu produktów można dokonać zamówienia.
 4.             Klient może opisać dodatkowo w uwagach do zamówienia produkty, których nie znalazł na stronie sklepu, a które chciałby zamówić. W tym wypadku pirodesign.pl dołoży wszelkich starań, aby drogą telefoniczną lub elektroniczną uzgodnić rodzaj, zakres oraz ilość produktów, by dołączyć do zamówienia wszystkie produkty zgodnie z intencją Klienta. W takim przypadku do zawarcia umowy dochodzi po pisemnej lub mailowej akceptacji Klienta. W razie braku akceptacji co do wszystkich lub co do niektórych towarów wskazanych w uwagach do zamówienia, umowa w tym zakresie nie dochodzi do skutku.
 5.             pirodesign.pl ponosi odpowiedzialność za zgodność pomiędzy produktami jakie opisał Klient w zamówieniu a dostarczonymi.
 6.             Terminy realizacji zamówień wynoszą od 2-3 dni roboczych (towary dostępne w magazynie) od 3-8 dni roboczych (towary wymagające wyprodukowania). W przypadku realizacji zamówienia towarów wymagających wyprodukowania czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do 21 dni roboczych, o czym klient zostanie każdorazowo poinformowany telefonicznie lub mejlowo.
 7.             Płatność za zamówiony towar może nastąpić: przelewem na konto Sprzedającego lub za pobraniem przy odbiorze towaru. W przypadku płatności przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do Klienta po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego lub po przesłaniu, droga mailową, potwierdzenia wpłaty.
 8.             Istnieje możliwość samodzielnego odbioru towaru w siedzibie firmy.
 9.             Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany  jest dokument sprzedaży (karta zamówienia)  lub faktura w zależności od wyboru Klienta podczas składania zamówienia.
 10.          W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący może odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę.
 11.          Rzeczywisty rozmiar  produktu może odbiegać około 2-3% od rozmiaru sugerowanego na opakowaniu.
 12.          Rzeczywisty kolor produktu może nieznacznie odbiegać od produktu przedstawionego na zdjęciu z uwagi na różne właściwości oświetlenia oraz monitora Klienta. W razie wątpliwości bądź w celu weryfikacji prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy przed złożeniem zamówienia.
 13.          Ceny produktów  podane są w złotówkach .
 14.          Do płaconej ceny towaru należy doliczyć koszty wysyłki właściwe dla wybranego sposobu płatności i dostawy.

GWARANCJA I REKLAMACJE

 1.             Towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta lub gwarancją własną sklepu.
 2.             W chwili odbioru Klient powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia, Kupujący powinien zgłosić ten fakt dostawcy oraz skontaktować się ze Sprzedającym.
 3.             Klient ma prawo do zwrotu towaru zakupionego w sklepie bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od odebrania zamówienia. 
 4.             Dla zachowania terminu 14 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczające jest złożenie oświadczenia przed jego upływem pod adres Piro Justyna Wieteska Maksymów 6A, 97-225 Ujazd lub email: biuro@supermapy.pl co pracownik sklepu niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia za pośrednictwem zwrotnie przesłanej wiadomości, wskazując datę otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5.             Zwrot wzajemnych świadczeń Stron winien nastąpić niezwłocznie, przy czym nie później niż w okresie 14 dni liczonych od daty otrzymania przez PIRO oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 6.             Odstępujący od umowy winien odesłać towar na  własny koszt nie podlegający zwrotowi pod adres:

Piro Justyna Wieteska

Maksymów 6A

97-225 Ujazd

 1.             Towar zakupiony jako komplet powinien być wysłany w całości.
 2.             Zwrócony towar winien  być nieuszkodzony oraz nie nosić śladów zużycia poza zużyciem koniecznym w granicach zwykłego zarządu zakupionym towarem.  W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego lub noszącego ślady zużycia przekraczającego granice zwykłego zarządu Sprzedający  może obciążyć Kupującego odszkodowaniem obejmującym koszt uszkodzenia lub zużycia towaru,
 3.             Wartość odszkodowania może zostać potrącona z ceny sprzedaży jako podlega zwrotowi na rzecz Kupującego.
 4.           Po uznaniu reklamacji Piro  dokona zwrotu należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto. Zwrot wzajemnych świadczeń Stron powinien nastąpić niezwłocznie, przy czym nie później w okresie 14 dni liczonych od daty otrzymania przez PIRO oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 5.         Piro Justyna Wieteska może powstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.             Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2.             Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych dla celów  ewidencyjnych i wyłącznie na potrzeby wykonywania zamówień przez Sprzedającego na rzez Kupującego. 
 3.             Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestaniu ich wykorzystywania lub  usunięcia.
 4.             Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.